duminică, 24 iunie 2012

Migrena de dimineaţă: 'Nainte de vacanţă

De la sertar, de acum mai bine de zece ani…

 Dorul de ducă se insinuează perfid, ca un şarpe, şi te gîdilă discret, cu codiţa, atît la subconştient, cît
şi la conştient. Şi uite aşa se face că, atunci cînd pui capul pe pernă, în loc să visezi cum să sporeşti randamentul muncii, pentru a creşte, implicit, profitul patronului, visele îţi zburdă hoinare, aiurea, p-unde soarele poleieşte cu aur nisipul şi valul albastru se sparge-n acord de complementare pe faleza din argilă oranj... Ca să nu mai vorbesc de total nespornica activitate de la birou unde, dincolo de Star Office, ţi se năzare că zăreşti nurii Pamelei Anderson, alergînd în frumoasa tresăltare a trupului pe plajă, ca salvamar devotat ce vine să-ţi facă respiraţie intimă ţie, înecatului în dosare nepredate...

Te uiţi în calendar şi privirile înceţosate mai bifează o zi care se scurge greu, al naibii de greu, pînă la limanul răcoros al vacanţei. Vacanţa... ce frumos sună! Rotund, cuvîntul se rostogoleşte peste limbă, ciupindu-te uşor în cerul gurii, ca o înghiţitură de şampanie. Simţi cum te furnică pe spinare plăcerea călătoriei ce ţi se deschide-n faţă, bucuria drumului, soarele ce-ţi arde ochiul şi-ţi luminează sufletul. Degeaba. Ăsta-i doar un vis, vis visat cu ochii deschişi, care te trimite-napoi în adolescenţa cînd, la ultimele ore de şcoală, de dinaintea vacanţei, ascultai absent zumzetul monoton al logosului profesorilor, cu gîndul la ce vei face după ce termini cursurile. Şi cîte nu erau de făcut, he, he!


Telefonul sună, răspunzi absent, da, sigur că da, evident, cum aşa, nu se poate, da, da, vorbeşti mecanic, spoiala de politeţe pe care n-a cojit-o încă de tot căldura verii îşi face datoria şi continui să-I vorbeşti molcom omului de la celălalt capăt al firului, deşi te doare fix undeva de el şi te-ar mînca limba să-l întrebi, aşa, într-o doară, dacă el nu ar prefera să meargă cîteva zile la mare ori la munte în loc să-ţi împoaie capul cu facturile lui insipide, pe marginea cărora tot bate cîmpii. Ori cu alte chestii, la fel de interesante, precum sporirea productivităţii de cartofi, prin metoda sădirii în romb... (29 iunie 2001)